Tvorba druhých

Soul

(source: artstore)
Begin to see yourself as a soul with a body rather than a body with a soul.
 [Wayne Dyer]
*
Začni vnímať sám seba ako dušu s telom a nie ako telo s dušou.

—-

Have a nice weekend.
*
Krásny víkend prajem.

Dear Beatrix

I bought myself a beautiful present which made me so happy…
It is a book: The Complete Tales of Beatrix Potter.
 What a wonderland this artist brings with her work!
You can feel the love she gives to her sweet little animals in their tiny jackets.
 I love her drawings, her tales and her life story as well.
What a brave, pure, emotional and generous soul she was!
She is my female hero. :)
For me, she represents all courageous women
 that dream of doing something extraordinary. 
Have you seen the movie about her life?
It´s my favorite one…
Nedávno som si kúpila krásny darček,
ktorý mi spravil takú veľkú radosť:
je to kompletná zbierka príbehov maliarky a spisovateľky
Beatrix Potter.
Aký kúzelný svet táto umelkyňa prináša!
V každom malom zvieratku je vložená toľká láska…
Obdivujem a milujem jej obrázky, príbehy a aj jej životný príbeh.
Aká čistá, odvážna, citlivá a veľkorysá duša! 
Je mojou hrdinkou. :)
Pre mňa je predstaviteľkou všetkých statočných žien,
ktoré snívajú svoj sen: chcú robiť niečo nezvyčajné.
Videli ste film o jej živote?
Je to môj najobľúbenejší…

Sonicka with Tiny Rocky

A  talented photographer Denisa Hricova has asked me to paint her a portrait of her sweet daughter Sonicka. They live with a cute white chihuahua with a funny name Rocky.
 I was too happy to make them a little painting.

 Please, take a look at Deniska´s work, you will love her children portraits.  
  
Talentovaná fotografka Denisa Hricova si objednala portrétik jej milučkej Soničky
 spolu s ich zlatučkým čivava chlapcom s priliehavým menom Rocky. :)
Bola som veľmi šťastná, že som im mohla obrázoček namaľovať. 
Nakuknite prosím na Deniskinu stránku,
 jej fotky – portrétiky detičiek sa vám budú veľmi páčiť.

Miniature World

I adore the tiny toys for little dolls and teddybears,
their cosy mini beds, cupboards, chairs, utensils…
I know, that some of my blog friends love miniatures as well,
so I want to share some of my pictures from Prague Toy Museum.
 My favourite picture is the first one with a baby sitting on a pot. :)
Isn´t it true that good toys are ageless? 

Mám veľmi rada tie nežné malé hračôčky pre bábiky a medvedíkov, ich útulné mini postieľky, kredencíky, stoličky, riadiky…
Viem, že niektoré moje blogovacie priateľky majú miniatúrky tiež rady
a tak Vám chcem dnes ukázať pár mojich fotiek z Múzea hračiek v Prahe.

Mne najviac učarovalo to dieťatko sediace na nočníčku. :)
Dobré hračky nestarnú, nemyslíte?

Love,
Zlatica.

Back From Prague

My dears, I´m back!
 Five days spent in beautiful Prague – without kids! 
It was a great holiday for me, although I´m happy to be back now. :) 
Have a look at a few pictures from a show.
Milí moji, som späť!
Päť dní strávených v krásnej Prahe – bez detí!
Bol to úžasný oddych, ale teraz som už rada, že som doma. :)
Nakuknite na pár obrázkov z výstavy.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: