Ciele a predsavzatia trochu inak

„Kto má v sebe pevnú vôľu k dobru a snaží sa dodať svojim myšlienkam čistotu, ten už našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu potom bude všetko ostatné pridané. “ Abdrushin

Veríte, že naše myšlienky a city formujú náš svet?

Naše myšlienky majú moc. Sila myšlienok závisí od toho, ako silno ju živíme svojim citom, ako jej veríme. Navyše, každú myšlienku posilňujú rovnaké či podobné myšlienky iných ľudí, takže sme v podstate spolutvorci ideí a činov. Preto je samozrejmosťou, že fungujú afirmácie a objednávania z vesmíru, v dnešnej dobe tak moderné a ospevované metódy.  Áno, stane sa to, čo si prajeme a na čo myslíme. To je zákon.Ale, keď sa nad tým hlbšie zamyslím… nie sú naše hmotné ciele tak trochu sebeckým požadovaním vyslaným do Vesmíru? Drzým a nevyspelým?Keď sa mi pred pár rokmi dostala do rúk kniha Secret, mala som jeden veľmi silný zážitok, ktorý ma upozornil na to, že nie je správne len požadovať.Vtedy som sa presvedčila, že:

Kto chce len brať, bude mu zobraté. Kto chce dávať, bude mu dané.

Sme tak vedomí a dokonalí, že vieme, čo je pre nás dobré? Vieme, čo si máme priať, aby nám to skutočne prospelo?  My si vieme vytýčiť cieľ, ale najčastejšie je to len v hmotnej oblasti. Akoby to hmotné bolo jediné dôležité. Čo ak má dokonalý Vesmír pre nás úplne iný cieľ? Žiarivejší, úžasnejší, duchovne prospešnejší a hmotne bohatší?

Cítim to tak, že našim jediným konkrétnym cieľom by malo byť zdokonalenie nás samých. Vybrúsenie skrytého diamantu. Rozžiarenie vnútorného svetielka na mocný plameň. Odstránenie nesprávneho. Spálenie temného.

Naším cieľom by malo byť: stať sa pravými  ľuďmi, vrúcne preciťujúcimi, túžiacimi po zdokonalení.

Všetko ostatné nám bude potom pridané v takej obrovskej miere, akú si dnes ani nevieme predstaviť.

A potom už nebudeme mať potrebu žiadať, ale len ďakovať.

 photo credit: Giampaolo Macorig (flickr.com)

Social tagging: > >

Pridajte komentár

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: