Archives for inšpirácia

Ciele a predsavzatia trochu inak

„Kto má v sebe pevnú vôľu k dobru a snaží sa dodať svojim myšlienkam čistotu, ten už našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu potom bude všetko ostatné pridané. “ Abdrushin

Veríte, že naše myšlienky a city formujú náš svet?

Naše myšlienky majú moc. Sila myšlienok závisí od toho, ako silno ju živíme svojim citom, ako jej veríme. Navyše, každú myšlienku posilňujú rovnaké či podobné myšlienky iných ľudí, takže sme v podstate spolutvorci ideí a činov. Preto je samozrejmosťou, že fungujú afirmácie a objednávania z vesmíru, v dnešnej dobe tak moderné a ospevované metódy.  Áno, stane sa to, čo si prajeme a na čo myslíme. To je zákon.Ale, keď sa nad tým hlbšie zamyslím… nie sú naše hmotné ciele tak trochu sebeckým požadovaním vyslaným do Vesmíru? Drzým a nevyspelým?Keď sa mi pred pár rokmi dostala do rúk kniha Secret, mala som jeden veľmi silný zážitok, ktorý ma upozornil na to, že nie je správne len požadovať.Vtedy som sa presvedčila, že:

Kto chce len brať, bude mu zobraté. Kto chce dávať, bude mu dané.

Sme tak vedomí a dokonalí, že vieme, čo je pre nás dobré? Vieme, čo si máme priať, aby nám to skutočne prospelo?  My si vieme vytýčiť cieľ, ale najčastejšie je to len v hmotnej oblasti. Akoby to hmotné bolo jediné dôležité. Čo ak má dokonalý Vesmír pre nás úplne iný cieľ? Žiarivejší, úžasnejší, duchovne prospešnejší a hmotne bohatší?

Cítim to tak, že našim jediným konkrétnym cieľom by malo byť zdokonalenie nás samých. Vybrúsenie skrytého diamantu. Rozžiarenie vnútorného svetielka na mocný plameň. Odstránenie nesprávneho. Spálenie temného.

Naším cieľom by malo byť: stať sa pravými  ľuďmi, vrúcne preciťujúcimi, túžiacimi po zdokonalení.

Všetko ostatné nám bude potom pridané v takej obrovskej miere, akú si dnes ani nevieme predstaviť.

A potom už nebudeme mať potrebu žiadať, ale len ďakovať.

 photo credit: Giampaolo Macorig (flickr.com)

Náš najväčší strach

Its gonna be a beautiful day...

„Náš najhlbší strach nie je z toho, že sme neschopní. Náš najhlbší strach je z toho, že sme nesmierne silní. Je to naše svetlo, nie naša temnota, čo nás najviac desí. Pýtame sa sami seba, či môžeme byť úžasní, nádherní, talentovaní, skvelí. Vlastne, ako by ste takými nemohli byť? Ste božie deti. To že sa hráte na to, že ste malí, svetu neposlúži. Nie je nič osvieteného na tom, že sa krčíte iba preto, aby pri vás druhí necítili neistotu.  Máme všetci žiariť tak ako žiaria deti. Narodili sme sa, aby sme manifestovali božiu slávu, ktorá je v nás. Nie je len v niekom; je v každom z nás. A keď necháme naše vnútorné svetlo žiariť, dávame druhým nevedome povolenie robiť to isté. Ak sme oslobodení od našich strachov, naša prítomnosť spontánne oslobodzuje ostatných“

– autorkou týchto myšlienok je Marianne Williamson, duchovná aktivistka a spisovateľka.

by Marianne Williamson- A Return To Love.

Creative Commons Licensephoto credit: János-Csongor Kerekes

Talents

Use the talents you possess –
 for the woods would be a very silent place if no birds sang except for the best.
H. Van Dyke
*
Využívaj talent, ktorý vlastníš,
pretože les by bol veľmi tichým miestom, keby spievali len tí najlepší vtáci.
H. Van Dyke

Soul

(source: artstore)
Begin to see yourself as a soul with a body rather than a body with a soul.
 [Wayne Dyer]
*
Začni vnímať sám seba ako dušu s telom a nie ako telo s dušou.

—-

Have a nice weekend.
*
Krásny víkend prajem.

Be the Change

Be the Change by Pupa Art
May your year be full of love, peace, harmony and joyous creative work.
*
Nech je rok 2012 rokom plným lásky, pokoja, harmónie a radostnej tvorivej práce.
Buďme zmenou, ktorú chceme vidieť…
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: