Archives for work in process

Redhead

I´ve been selling on a fair over the previous weekend
and some ladies wanted a red-haired girl from me.
 I ´ve discovered that I don´t  have any…
 I love red hair and I´m surprised why I haven´t had painted one yet. 
Well, now I have changed it.
 Meet my first (and not the least) readhead Retra.
Available in my shop.
Na Art Picnicu sa ukázalo, že mi medzi pupa dievčatkami chýba taká pravá ryšavka.
Ani neviem, ako sa to mohlo stať, pretože červené vlasy boli vždy pre mňa vysnívané
a keď ich vidím niekde v mojej blízkosti – obdivujem. :)
Takže, nech sa páči
– tu je moja prvá (verím, že nie posledná) ryšavá šibalka
maľovaná na drevenej doštičke.
V mojom obchodíku na Sashe a na Fleri. 

A Beautiful Painting Day

I took some photos of my messy working place
 while painting my last commissioned piece.
It was a beautiful creative day. 
Mr.Pupa took our kids for a nice trip leaving me home alone.
I felt so thankful.
Peaceful hours filled with painting…
Finally, a refreshing storm at the end of the day made me so happy.
:))

Počas maľovania posledného obrázka na zakázku som  
odfotila zopár záberov môjho pracovného stola.
Bol to krásny tvorivý deň.
Pupa manžel zobral deti na výlet a mňa nechali samu doma.
Bola som mu tak veľmi vďačná.
Tiché hodiny naplnené maľovaním…
A na konci dňa ma potešila osviežujúca búrka.

Goodness Beings

A web of Light above us.
So many beautiful creatures live around us.
We do not see their help.
Either they are  tiny or large.
Cute or majestic.
Thanks for their helpful energy.
Svetlé nitky nad nami.
Neviditeľní pomocníci okolo nás.
 Malí aj veľkí.
Roztomilí aj majestátni.
Ďakujeme za pomoci, ktorých sa nám dostáva.
Nežné, milé, malé pomocníčky – Dobrodejky –
ochrankyne tých, ktorí ich energiu potrebujú.

The Doll

Hello! On Friday I´ve finished Sofia, my doll for a show, but I didn´t have time to show her yet.
I´ve almost forgotten how rewarding it is for me to create a doll! Actually, I haven´t made a doll for weeks or even months…
It´s like a magic when you finally assemble such a tiny being. It reminds me of a birth of a child.
I had to give her a little kiss when I saw her finished. :)
She is made of a home-made paper mache. Some of the internal skelet is wood. Her hair is from English Wensleydale Locks, beautiful red chestnut color. Her dress is silk noil with a vintage lace.
Milí priatelia,
 v piatok som konečne dokončila Sofiu, bábiku na výstavu – len som nemala čas vám ju skôr ukázať.
Skoro som už zabudla, ako úžasne sa cítim, keď tvorím bábiku!
Vlastne som bábiku nerobila pár týždňov či dokonca mesiacov…
Je to ako kúzlo, keď nakoniec po niekoľkodňovom tvorení všetky časti spojím a vznikne nežné malé stvorenie. Pripomína mi to narodenie dieťaťa.
Musela som jej dať pusinku, keď som ju uvidela dokončenú. :)
Vyrobená je z doma pripravenej hmoty – papier mache,
niektoré vnútorné „nosné“ časti sú drevené. 
Vlásky má z anglickej vlny Wensleydale krásnej červeno-gaštanovej farby, šatičky hodvábne s jemnou starodávnou čipkou. 
And two photos of  a progress.
A ešte dve fotky rozpracovanej bábiky.

  

Head Sculpture Experiment

I am playing with plasticine to practice sculpturing a doll face. I want to present a doll in a doll exibition Doll Prague 2011. It is an exibition for proffesional and amateur doll makers as well.  I´ve decided to take part as na amateur. I´ve registered myself at short notice and now I have very limited time to finish my doll. I have her beautifully designed in my mind but now I need some time to finish her in a material world. :)
Hrám sa trošku s plastelínou – modelujem tvár bábiky. Prihlásila som sa na poslednú chvíľu na výstavu Doll Prague 2011. Prezentujú sa tam profesionálne umelkyne i amatéri. Rozhodla som sa, že to ako neprofesionál vyskúšam. Mám ale už len málo času na dokončenie mojej bábiky. V hlave ju už mám navrhnutú dokonalo, len to ešte chce trochu času preniesť moje predstavy do materiálneho sveta. :)
These are just experiments, the doll for an exibition will be different.
Toto je len moje skúšanie,
bábika na výstavu bude vyzerať trochu inak.
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: